Obec Údlice
Obec Údlice Přečaply

Obřady

Kde vyřídíte svatbu


Obecní úřad Údlice | Náměstí 12, Údlice

Mgr. Simona Pavlisová, místostarosta
Tel.: +420 605 018 684
E-mail: mistostarosta@obec-udlice.cz

nebo

Magistrát města Chomutova | Zborovská 4602, Chomutov
Oddělení správních činností - matrika (přízemí)

Tel.: +420 474 637 117 až 120


Svatby


Co přinést


Oba snoubenci, občané České republiky, kteří mají na území ČR trvalý pobyt, k uzavření manželství připojí:

 • vyplněný dotazník (nebo vyplníte na OÚ Údlice, Magistrátu města Chomutova), který je ke stažení níže,
 • rodné listy,
 • občanské průkazy,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtí list zemřelého partnera.

 Snoubenec, který je cizincem, k dotazníku k uzavření manželství připojí:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství,
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců),
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (tento doklad není třeba předkládat, je-li skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství),
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený,
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
 • potvrzení vydané policií ČR o oprávněnosti pobytu na území ČR, to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jeho rodinné příslušníky (toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů).

Místo a doba obřadu, poplatky


Stanoveným místem pro konání svatebních obřadů je sál obecního zámku na adrese Zámecká č.p. 1, Údlice.

Stanovenou dobou pro konání svatebních obřadů je každá sobota v měsíci, vždy od 9:00 do 14:00 hodin.

Bez poplatku

Konání svatebního obřadu ve stanoveném místě ve stanovený čas.

Správní poplatek 1.000,- Kč

Konání svatebního obřadu mimo stanovené místo nebo mimo stanovený čas, vždy po předchozí domluvě s matrikářkou.

Správní poplatek 2.000,- Kč

Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR.

Správní poplatek 3.000,- Kč

Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR.


Ke stažení


DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ (91.39 kB)


Další informace


Další informace a formuláře naleznete na webových stránkách Magistrátu města Chomutova

Chcete-li oslavit výročí své svatby a chcete si tento den slavnostně připomenout


Naše obec nabízí svým občanům uspořádání slavnostního obřadu na oslavu vašeho výročí svatby. Obřad je možné uskutečnit jak v objektu "zámečku", jak na vašem oblíbeném místě.


Výročí svateb

 • 1. bavlněná svatba
 • 2. papírová svatba
 • 3. kožená svatba
 • 4. květinová svatba
 • 5. dřevěná svatba
 • 6. železná svatba
 • 7. vlněná svatba
 • 8. bronzová svatba
 • 9. měděná (nebo hliněná) svatba
 • 10. cínová svatba
 • 11. ocelová svatba
 • 12. hedvábná svatba
 • 13. krajková svatba
 • 14. slonovinová svatba
 • 15. křišťálová (skleněná) svatba
 • 20. porcelánová svatba
 • 25. stříbrná svatba
 • 30. perlová svatba
 • 35. korálová (nebo plátěná) svatba
 • 40. rubínová svatba
 • 45. safírová svatba
 • 50. zlatá svatba
 • 55. smaragdová svatba
 • 60. diamantová svatba
 • 65. kamenná svatba
 • 70. platinová (někde svatba milosti)

Kde vyřídíte


Obecní úřad Údlice | Náměstí 12, Údlice

Mgr. Simona Pavlisová, místostarosta
Tel.: +420 605 018 684
E-mail: mistostarosta@obec-udlice.cz

Vítání občánků 


Naše obec obnovila společenský obřad uvedení narozených občánků do života obce.

Slavnostní obřad je plánován dvakrát do roka předběžně vždy v květnu a prosinci v prostorách "zámečku" – Zámecká 1, Údlice.

Ke slavnostnímu aktu je nutné se přihlásit vyplněním dotazníku a odesláním na níže uvedený email nebo donesením na obecní úřad.

Přesný termín, čas a místo vám bude sdělen alespoň 10 dní předem pozvánkou.


Vítání občánků


Kde vyřídíte


Obecní úřad Údlice | Náměstí 12, Údlice

Mgr. Simona Pavlisová, místostarosta
Tel.: +420 605 018 684
E-mail: mistostarosta@obec-udlice.cz


Ke stažení 


DOTAZNÍK K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ (135.83 kB)

Život v obci

Místní poplatky

Místní poplatkyčíslo účtu: 3528441/0100

VS : 1337+číslo popisné

odpad 1 osoba - 500 Kč/rok

první pes - 100 Kč/rok 

další pes - 150 Kč/rok

do poznámky jména poplatníků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Publicita

Logo Ústecký kraj

Projekt
„ Rekonstrukce chodníku v ul. Jirkovská, Údlice“
byl spolufinancován
Ústeckým krajem.


Projekt
"KANALIZACE V OBCI PŘEČAPLY"
byl spolufinancován
Ústeckým krajem.


PUBLICITA


Plakát


Přechod pro chodce v ulici Jirkovská
byl vybudován za podpory Nadace ČEZ
z grantového programu Oranžový přechod 2022.
Logo Nadace ČEZ

Partneři