Obec Údlice
Obec Údlice Přečaply

Historie

Počátky Údlic sahají nejméně do přelomu tisíciletí, kdy zde byla slovanská osada, ve 12. století patřilo zřejmě dnešní území teplickému klášteru benediktýnek. V historických pramenech jsou jako nejstarší držitelé Údlic uváděny bratři Bedřich a Jetřich ze Šumburku, kteří zde v roce 1295 vystavili listinu, kterou prodali, mimo jiné, také obec Otvice řádu německých rytířů. V polovině 14.století patřila obec Janu Haugwitzovi, roku 1446 zakoupili osadu Mikuláš a Jan z Lobkovic. Rod Lobkoviců držel Údlice až do konce 16. století. Za jejich éry byly povýšeny roku 1539 na město s různými výsadami. V letech 1594 až 1606 se dostali Údlice do správy královské komory. 19. prosince 1605 zakoupil červenohrádecké panství, ke kterému patřili i Údlice a Přečáply, Adam Hrzán z Harrasova. Dějiny Údlic byly pak po téměř 250 let ovlivňovány majiteli panství Červený Hrádek. V roce 1790 se dostalo Údlicům významného privilegia, když dostaly regulovaný magistrát, čímž se obec dostala na úroveň svobodným královským městům. Magistrát mohl projednávat pozůstalosti vrchnostenských zaměstnanců, udělovat živnostenské oprávnění, dozírat na cechy a měl dohled nad zdejší židovskou komunitou. Od roku 1848 spadala obec pod správní pravomoc Chomutova, ovšem obyvatelé byli i nadále závislí na pracovní příležitosti dané červenohrádeckým panstvím.

      Obec prožívala během své historie, tak jako celý okolní region, své světlé i stinné stránky. V roce 1620 přepadlo obec sto bavorských jezdců, kteří nejprve Údlice vydrancovali a pak zapálili kostel, dvůr i zámek. Jednou z nejhorších etap byla léta třicetileté války a drancování Švédy. V roce 1625 zde zemřelo na choleru 350 lidí. V roce 1654 bylo v Údlicích 17 pustých stavení. V průběhu 18. století se situace zkonsolidovala. Byly zde dobré podmínky pro zemědělství, později vznikly vedle drobných výrobců i menší průmyslové podniky (cukrovar, výroba kameninového zboží, šachta). V této době zde žilo přibližně 2000 obyvatel. V obci vznikla roku 1863 pošta, 1895 došlo k telefonnímu a telegrafnímu spojení s Chomutovem, působil zde obvodní lékař. Na počátku století byl konečně zřízen vodovod a v roce 1912 byla zavedena elektřina.
       V období 1. republiky žili v Údlicích převážně Němci. Od třicátých let i zde probíhali národnostní boje, umocňované všeobecnou hospodářskou krizí. Po osvobození přišli do vsi čeští a slovenští osídlenci, kteří zahájili novodobou historii Údlic. V květnu 1945 byl sestaven první československý národní výbor, od července začalo školní vyučování a ke konci roku navštěvovalo místní školu již 112 žáků. V roce 1946 byla otevřena rolnická škola. V prosinci 1950 zde žilo 1182 obyvatel. Život v obci se zkonsolidoval, rozvíjela se kultura, sport i školství. Hodnotit dějiny obce za posledních 50 let je velice obtéžné. Obecní kronika má sice 6 vzorně vedených svazků, ale je v nich tolik údajů, mnohdy velice poplatných době, že je spíše na historicích dalších generací, aby sestavili fundovaně novodobé dějiny Údlic

Život v obci

Místní poplatky

Místní poplatkyčíslo účtu: 3528441/0100

VS : 1337+číslo popisné

odpad 1 osoba - 500 Kč/rok

první pes - 100 Kč/rok 

další pes - 150 Kč/rok

do poznámky jména poplatníků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Publicita

Logo Ústecký kraj

Projekt
„ Rekonstrukce chodníku v ul. Jirkovská, Údlice“
byl spolufinancován
Ústeckým krajem.


Projekt
"KANALIZACE V OBCI PŘEČAPLY"
byl spolufinancován
Ústeckým krajem.


PUBLICITA


Plakát


Přechod pro chodce v ulici Jirkovská
byl vybudován za podpory Nadace ČEZ
z grantového programu Oranžový přechod 2022.
Logo Nadace ČEZ

Partneři