Obec Údlice
Obec Údlice Přečaply

OZNÁMENÍ - Je obnovena vidimace a legalizace na obecním úřadě !


Od 01.11.2022 nás můžete sledovat také na Facebooku.

Žádosti o informace

 

  

Jak se o informaci žádá:

- ústně, tj. osobní návštěvou na obecním úřadě ( na podatelně) nebo telefonicky, e-mailem

- písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

 

Z písemné žádosti musí být zřejmé komu je určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí. Neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží).

Je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele obec o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne se o jejím odmítnutí. Pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů. Pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci obec nejpozději do 15 dnů.

Úřad

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pálení čarodějnic na koupališti 2010

Upozornění

OBEC  ÚDLICE  NEMÁ ŽÁDNÉ STAVEBNÍ PARCELY NA PRODEJ !!!

Projekt
"KANALIZACE V OBCI PŘEČAPLY"
byl spolufinancován z prostředků Ústeckého kraje.

PUBLICITA

Svátek

Svátek má Xenie

Partneři