Obec Údlice
Obec Údlice Přečaply

Opravné prostředky

 

Pokud povinný orgán, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele.

Jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má s za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat žadatel odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.

Odvolání se podává orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydat.

O odvolání rozhodne orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání starosta.

Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení  odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal.

Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

 

Úřad

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Soutěž o nejkrásnější okno,balkon.. rok 2012 Muskovi 2.místo

Upozornění

OBEC  ÚDLICE  NEMÁ ŽÁDNÉ STAVEBNÍ PARCELY NA PRODEJ !!!

Projekt
"KANALIZACE V OBCI PŘEČAPLY"
byl spolufinancován z prostředků Ústeckého kraje.

Svátek

Svátek má Brigita

Partneři