Obec Údlice
Obec Údlice Přečaply

Územní plán

Zastupitelstvo obce Údlice schválilo Územní plán obce Údlice dne 21. 12. 2006, který byl měněn:

  • Změnou č. 1 Územního plánu obce Údlice vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2013 dne 2. 10. 2013 Zastupitelstvem obce Údlice s účinností od 1. 11. 2013,
  • Změnou č. 2 Územního plánu obce Údlice vydanou formou opatřením obecné povahy č. 1/2019 dne 14. 5. 2019 Zastupitelstvem obce Údlice  s účinností od 4. 10. 2019.

Pořizovatelem Územního plánu obce Údlice i jeho výše uvedených změn č. 1 a 2 byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova. Dle § 165 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), v platném znění je Územní plán obce Údlice i jeho změny č. 1 a 2 včetně dokladů o jejich pořízení uložen na Obecním úřadě Údlice a je zde možno do něj i jeho dokladové části nahlížet. Dále je Územní plán obce Údlice včetně jeho změn č. 1 a 2 uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic a Odboru stavební úřad a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.

Pro správní území obce Údlice na základě požadavku ze Změny č. 1 Územního plánu obce Údlice pro plochu Z1/3 byla dne 11.9.2019 schválena možnost využití Územní studie Údlice (plochy 9, 19 a Z1/3). Územní studie byla zpracována Projektovým atelierem AD s.r.o.- ing. arch. Jaroslavem Daňkem a pořízená Obcí Údlice (oprávněnou osobou ing. arch. Jindřiškou Kupcovou). Tato Územní studie je uložena na Obecním úřadě v Údlicích a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic a Odboru stavební úřad  a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu

ÚZEMNÍ  PLÁN OBCE:  právní stav po změně č.2    textová část (633.23 kB)

Dopravní situace                          zde ke stažení: (995.84 kB)

Návrh územního systému ekologické stability      zde ke stažení: (1.9 MB)

Energetické řešení                      zde ke stažení: (1.48 MB)

Etapizace                                       zde ke stažení: (885.69 kB)

Hlavní výkres                                zde ke stažení: (2.73 MB)

Návrh vodohospod.řešení        zde ke stažení: (949.29 kB)           

Veřejně prospěšné stavby       zde ke stažení: (1.49 MB)

Územní studie Údlice (plochy 9,19 a Z1/3)

textová část                                   zde ke stažení: (1.82 MB)

1.Širší vztahy                                  zde ke stažení: (9.7 MB)

2.Urbanistické řešení                  zde ke stažení: (816.53 kB)

3.Prostorová regulace               zde ke stažení: (1010.88 kB)

4.Dopravní a technická infrastruktura zde ke stažení: (990.12 kB)

 

Samospráva

Místní poplatky

Místní poplatkyčíslo účtu: 3528441/0100

VS : 1337+číslo popisné

odpad 1 osoba - 500 Kč/rok

první pes - 100 Kč/rok 

další pes - 150 Kč/rok

do poznámky jména poplatníků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Publicita

Logo Ústecký kraj

Projekt
„ Rekonstrukce chodníku v ul. Jirkovská, Údlice“
byl spolufinancován
Ústeckým krajem.


Projekt
"KANALIZACE V OBCI PŘEČAPLY"
byl spolufinancován
Ústeckým krajem.


PUBLICITA


Plakát


Přechod pro chodce v ulici Jirkovská
byl vybudován za podpory Nadace ČEZ
z grantového programu Oranžový přechod 2022.
Logo Nadace ČEZ

Partneři