Obec Údlice
Obec Údlice Přečaply

Varování obyvatelstva - siréna

První středu v měsíci probíhá na celém území republiky akustická zkouška provozuschopnosti celého systému varování a vyrozumění. Ve 12.00 se sirény rozezní zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund, u elektronických sirén jsou občané vyrozuměni také hlasově. 

 

 
VAROVÁNÍ
Jedním z prvořadých opatřeních je včas varovat obyvatelstvo před hrozícím nebezpečím.Varování je prováděno prostřednictvím sítě poplachových sirén, které jsou umístěny na území správního obvodu města.
Varovný signál - VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA
Způsob vyhlašování : Sirénou ,kolísavý tón 140 vteřin, vyhlašování může být 3x za sebou v cca tříminutových intervalech.
 
Činnost po vyhlášení
Pokud uslyšíte varovný signál „Všeobecná výstraha“ a zjevně se nejedná o povodeň, okamžitě :
  •    vyhledejte úkryt v nejbližším objektu. Tímto objektem může být např. obchod, veřejná     budova, soukromý byt, výrobní závod, úřad atd. 
  •  v objektu, kde se ukryjete, zavřete a utěsníte dveře a okna, vypnete ventilaci. Uzavřením a utěsněním prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření. 
  • Informace o tom, co se stalo a co máme v dalším období dělat, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích z hromadných informačních prostředků (rozhlas, televize). Dále mohou být tyto informace sdělovány i obecním rozhlasem.
  •  Děti by neměly opouštět školu, ani rodiče by je neměli narychlo odvádět domů. Učitelé se o ně postarají. Siréna totiž může s velkou pravděpodobností signalizovat i únik nebezpečných látek.
 
 

 

Samospráva

Místní poplatky

Místní poplatkyčíslo účtu: 3528441/0100

VS : 1337+číslo popisné

odpad 1 osoba - 500 Kč/rok

první pes - 100 Kč/rok 

další pes - 150 Kč/rok

do poznámky jména poplatníků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Publicita

Logo Ústecký kraj

Projekt
„ Rekonstrukce chodníku v ul. Jirkovská, Údlice“
byl spolufinancován
Ústeckým krajem.


Projekt
"KANALIZACE V OBCI PŘEČAPLY"
byl spolufinancován
Ústeckým krajem.


PUBLICITA


Plakát


Přechod pro chodce v ulici Jirkovská
byl vybudován za podpory Nadace ČEZ
z grantového programu Oranžový přechod 2022.
Logo Nadace ČEZ

Partneři