Obec Údlice
Obec Údlice Přečaply

Občan v krizové situaci

Pro případ ohrožení
 
V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin. Tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání.
 
 
Důležitá telefonní čísla tísňového volání :
 
Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky…), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo
-          150 - Hasičský záchranný sbor ČR
 
Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. Přivolává se prostřednictvím telefonního čísla
-          155 - Zdravotnická záchranná služba
 
Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo
-          158 - Policie ČR nebo 156 - Městská policie
 
-          112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání  je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.
 
Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:
 
 •        co se stalo,
 •     kde se to stalo,
 •     své jméno, číslo telefonu a odkud voláte.
 
Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník ověří pravdivost nahlášené zprávy.
 
 
KDYŽ ZAZNÍ VAROVNÝ SIGNÁL
 
Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno
především prostřednictvím varovného signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např.rozhlasem, televizí, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.
 
Kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha“ existuje v České republice ještě signál POŽÁRNÍ POPLACH. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál „Požární poplach“ vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ“, „HOŘÍ“…po dobu jedné minuty.
 
 
OBECNÉ ZÁSADY ČINNOSTI :
 
 • RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.).
 • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
 • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby.
 • NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
 • NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.
 • POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
 • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
 • UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek.
 
 
KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNA :
(níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodeň nebo zemětřesení)
 
1.       OKAMŽITĚ SE UKRYJTE - vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte ukrytí v nejbližší budově.
2.       ZAVŘETE DVEŘE A OKNA - když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.
3.       ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI - informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami.
 
 
CO DĚLAT, KDYŽ BUDE NAŘÍZENA EVAKUACE
 
 •  Dodržujte zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a včas se dostavte na určené místo.
 •  Dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci i při použití vlastních vozidel.
 
 
ZÁSADY PRO OPUŠTĚNÍ BYTU NEBO RODINNÉHO DOMU V PŘÍPADĚ EVAKUACE
 
 •  Uhaste otevřený oheň v topidlech.
 • Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).
 •  Uzavřete přívod vody a plynu.
 • Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.
 • Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
 • Kočky a psy si vezměte s sebou.
 • Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou.
 • Vezměte evakuační zavazadlo uzamkněte byt a dostavte se na určené
       evakuační středisko.
 
EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.
 
Obsahuje zejména :
 
 •  Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a   hlavně pitnou vodu.
 •  Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
 •  Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
 •  Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
 • Toaletní a hygienické potřeby.
 • Léky, svítilnu.
 •  Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
 •  Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.
 
 

 

Samospráva

Místní poplatky

Místní poplatkyčíslo účtu: 3528441/0100

VS : 1337+číslo popisné

odpad 1 osoba - 500 Kč/rok

první pes - 100 Kč/rok 

další pes - 150 Kč/rok

do poznámky jména poplatníků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Publicita

Logo Ústecký kraj

Projekt
„ Rekonstrukce chodníku v ul. Jirkovská, Údlice“
byl spolufinancován
Ústeckým krajem.


Projekt
"KANALIZACE V OBCI PŘEČAPLY"
byl spolufinancován
Ústeckým krajem.


PUBLICITA


Plakát


Přechod pro chodce v ulici Jirkovská
byl vybudován za podpory Nadace ČEZ
z grantového programu Oranžový přechod 2022.

Logo Nadace ČEZ


Publicita K8

Partneři