Obec Údlice
Obec Údlice Přečaply

Zajímavé čtení pro dlouhé zimní večery

Zajímavé čtení pro dlouhé zimní večery 2

Máte rádi historii a ještě tu o své obci? Čtení pro vás Dvorská reprezentace a mecenát za vlády posledních Přemyslovců.

 

Dvorská reprezentace a mecenát za vlády posledních Přemyslovců

recenze knihy

            Knížata a králové z dynastie Přemyslovců vládli českým zemím více než čtyři století. Na pomyslné politické mapě dokázali prosadit mocensky stále významnější státní útvar a během dlouhého období jejich vlády doznala krajina i lidská sídla výrazné proměny - lesy pozvolna nahrazovala obdělávaná půda, dřevěná hradiště obehnaná palisádovým opevněním byla přestavována na kamenné hrady a pověření lokátoři vyměřovali plochy pro stavbu vesnic a měst. Mecenášstvím Přemyslovců a příslušníků šlechty či církve vznikala umělecká díla, z nichž některá se dochovala do současnosti. O dvorské reprezentaci a mecenátu v období vlády posledních Přemyslovců pojednává nyní vydaná publikace Kristýny Salomon a Tomáše Somera.

            Vzhledem k důkladnému stavu poznání se autoři soustředili pouze na určité oblasti daného tématu, kterými jsou - fenomén rytířských románů, kodex rytíře a z něho často vyplývajícího násilí, v opaku dvorská láska jako sociální konstrukt a zároveň inspirace pro panovníka i příslušníky středověké aristokracie ovlivňující vznik konkrétních forem reprezentace a mecenátu. V pěti kapitolách nechávají čtenáře nahlédnout do prostředí královského dvora i myšlenkového světa posledních Přemyslovců a rodů pánů z Rýzmburka, Lichtenburka a Šternberka. Informativně hodnotný text více tvoří ikonografický rozbor zdrojů inspirace středověkých donátorů než dochovaných reálií jejich mecenátu. Je doplněn kvalitními fotografiemi dobových pečetí, rukopisů (Codex Manesse) a památkových objektů – např. hrady Osek (Rýzmburk), Lipnice, Lichnice, kláštery Koruna u Třebařova, Osek u Duchcova. V dějinné souvislosti však chybí jakákoliv zmínka o významné fundaci krále Přemysla Otakara II., kterou byl založen klášter ve Zlaté Koruně.

            Ve značném množství textových údajů se nepřesnosti téměř nevyskytují, pouze v pasáži věnované heraldice je uvedeno, že příslušníci veškerých linií rozrodu Ronovců (Berkové z Dubé, páni z Lichtenburka, z Lipé, z Ronova) byli nositeli erbu ve zlatém poli dvou zkřížených černých ostrví o šesti sucích, ale linie Míčanů z Klinštejna (téhož rodového původu) užívala erb ve zlatém poli dvou zkřížených černých ostrví o pěti sucích.

Kniha Dvorská reprezentace a mecenát za vlády posledních Přemyslovců výrazně přispívá k doplnění znalostí o časech, které o několik desetiletí předcházely panování Otce vlasti - císaře a krále Karla IV., neboť její autoři dokázali přesvědčivě vyvrátit tvrzení o době Lucemburků jako o jediném kulturním vrcholu v období středověku.

Kristýna Salomon, Tomáš Somer: Dvorská reprezentace a mecenát za vlády posledních Přemyslovců, ISBN: 978-80-88030-73-7, 164 str., Bohumír Němec – VEDUTA – nakladatelství a vydavatelství, České Budějovice, 1. vyd. v roce 2023. 

Autor textu: Stanislav Vaněk

                                            

Datum vložení: 18. 9. 2023 20:30
Datum poslední aktualizace: 18. 9. 2023 20:35
Autor: Mgr. Simona Pavlisová

Život v obci

Místní poplatky

Místní poplatkyčíslo účtu: 3528441/0100

VS : 1337+číslo popisné

odpad 1 osoba - 500 Kč/rok

první pes - 100 Kč/rok 

další pes - 150 Kč/rok

do poznámky jména poplatníků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Publicita

Logo Ústecký kraj

Projekt
„ Rekonstrukce chodníku v ul. Jirkovská, Údlice“
byl spolufinancován
Ústeckým krajem.


Projekt
"KANALIZACE V OBCI PŘEČAPLY"
byl spolufinancován
Ústeckým krajem.


PUBLICITA


Plakát


Přechod pro chodce v ulici Jirkovská
byl vybudován za podpory Nadace ČEZ
z grantového programu Oranžový přechod 2022.
Logo Nadace ČEZ

Partneři