Obec Údlice
Obec Údlice Přečaply

Od 01.11.2022 nás můžete sledovat také na Facebooku.

Obřady

Kde vyřídíte


Obecní úřad Údlice | Náměstí 12, Údlice

Mgr. Simona Pavlisová, místostarosta
Tel.: +420 605 018 684
E-mail: mistostarosta@obec-udlice.cz

nebo

Magistrát města Chomutova | Zborovská 4602, Chomutov
Oddělení správních činností - matrika (přízemí)

Tel.: +420 474 637 117 až 120


Co přinést


Oba snoubenci, občané České republiky, kteří mají na území ČR trvalý pobyt, k uzavření manželství připojí:

 • vyplněný dotazník (nebo vyplníte na OÚ Údlice, Magistrátu města Chomutova), který je ke stažení níže,
 • rodné listy,
 • občanské průkazy,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtí list zemřelého partnera.

 Snoubenec, který je cizincem, k dotazníku k uzavření manželství připojí:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství,
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců),
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (tento doklad není třeba předkládat, je-li skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství),
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený,
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
 • potvrzení vydané policií ČR o oprávněnosti pobytu na území ČR, to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jeho rodinné příslušníky (toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů).

Místo a doba obřadu, poplatky


Stanoveným místem pro konání svatebních obřadů je sál obecního zámku na adrese Zámecká č.p. 1, Údlice.

Stanovenou dobou pro konání svatebních obřadů je každá sobota v měsíci, vždy od 9:00 do 14:00 hodin.

Bez poplatku

Konání svatebního obřadu ve stanoveném místě ve stanovený čas.

Správní poplatek 1.000,- Kč

Konání svatebního obřadu mimo stanovené místo nebo mimo stanovený čas, vždy po předchozí domluvě s matrikářkou.

Správní poplatek 2.000,- Kč

Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR.

Správní poplatek 3.000,- Kč

Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR.


Ke stažení


DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ (91.39 kB)


Další informace


Další informace a formuláře naleznete na webových stránkách Magistrátu města Chomutova

Obec

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Den dětí u ZŠ rok 2013

Publicita

Logo Ústecký kraj

Projekt
„ Rekonstrukce chodníku v ul. Jirkovská, Údlice“
byl spolufinancován
Ústeckým krajem.

 

Projekt
"KANALIZACE V OBCI PŘEČAPLY"
byl spolufinancován
Ústeckým krajem.

 

PUBLICITA

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Partneři