Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 
 
 P O Z V Á N K A 
 
 
Dne   07.11. 2017  se koná  4. jednání Zastupitelstva obce Údlice. Začátek v 18.00hod. v budově ČSCH, Jirkovská ul., Údlice.  

Program:          1.  Zahájení

                           2.  Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

                           3.  Kontrola dříve přijatých usnesení

                           4.  Prodeje, nájmy, pronájmy

                           5.  Rozpočtové změny č. 3

                           6.  Rozvojový dokument obce Údlice

                           7.  Právní ochrana DAS

                           8.  Poštovna ( zrušení pošty)

                           9.  Územní plán

                         10.  Různé

                         11.  Diskuse

                         12.  Usnesení

                         13.  Závěr