Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 
 
 P O Z V Á N K A 
 
 
Dne   22.02. 2017  se koná  1. jednání Zastupitelstva obce Údlice. Začátek 18.00hod. v budově ČSCH, Jirkovská ul., Údlice.  
 

Program:            1.  Zahájení

                           2.  Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

                           3.  Kontrola usnesení

                           4.  Prodeje, nájmy, pronájmy

                           5.  Smlouva o výpůjčce ZŠ

                           6.  Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol

                           7.  Různé

                           8.  Usnesení

                           9.  Diskuse

                         10.  Závěr