Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 
 
 P O Z V Á N K A 
 
 
Dne   17.05. 2017  se koná  2. jednání Zastupitelstva obce Údlice. Začátek v 17.00hod. v budově ČSCH, Jirkovská ul., Údlice.  

 

Program:            1.  Zahájení

                           2.  Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

                           3.  Kontrola dříve přijatých usnesení

                           4.  Prodeje, nájmy, pronájmy

                           5.  Opravy obecního majetku – MŠ-  oprava chodby

                                                                           - Máchova 133- oprava fasády a chodby

                                                                           - koupaliště - oprava vnitř.prostor

                           6.  Rozpočtové změny č. 1

                           7.  Účetní závěrka MŠ, ZŠ a závěrečný účet obce

                           8.  Směrnice  „Zakázky malého rozsahu“

                           9.  Úvěr 

                         10.  Různé

                         11.  Usnesení

                         12.  Diskuse

                         13.  Závěr