Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zpět

Kotlíková dotace

Vážení občané,

rádi bychom Vás informovali o dotačním programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace).

 

Příjem žádostí je od 3.4.2017 – 30.6.2017 do 12:00 hodin.

Dotace je určená

POUZE PRO TEPELNÁ ČERPADLA A KOTLE NA BIOMASU!!!

 

Účelem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v rodinných domech určených k bydlení na území Ústeckého kraje, u kterých je vlastníkem fyzická osoba a kde:

 • bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu (zateplení střechy nebo půdních prostor, zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy, dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.), oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů, oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří), dílčí výměna oken, výměna vstupních a balkonových dveří, instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří, výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla)
 • nebo došlo v minulosti ke snížení energetické náročnosti (zateplení, výměna oken, apod.) na třídu „C“ nebo vyšší (A,B)
 • nebo je současně žádáno v programu „Nová zelená úsporám“

 

Dotaci nelze poskytnout:

 • na výměnu jiných typů tepelných zdrojů, tedy kamna (jednotlivě stojící) či krbové vložky, stávajícího kotle na pevná paliva s automatickým a poloautomatickým přikládáním paliva ani na stávající plynové kotle
 • na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti (nejméně od 1.1.2009) z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů realizovaných Ústeckým krajem a MŽP
 • na domy určené k rekreaci
 • na domy určené výhradně k podnikání
 • v případě, že je omezeno právo vlastníka nebo i spoluvlastníka nakládat s nemovitostí na základě soudního či správního rozhodnutí, mimo zástavy smluvní na základě půjčky nebo hypotéky související s bydlením
 • v případě, že žadatel bude mít nesplacené závazky po lhůtě splatnosti vůči dalším orgánům veřejné správy ČR, EU nebo některého z jejich členských států, ČSSZ a ZP
 • v případě, že dochází k převodu práv k nemovitosti (do doby poskytnutí dotace)

 

Pro více informací Vám zasíláme odkaz: http://www.kr-ustecky.cz/2%2Dvyzva%2Dusteckeho%2Dkraje%2Ddotacni%2Dprogram%2Dna%2Dvymenu%2Dzastaralych%2Dzdroju%2Dtepla%2Dna%2Dpevna%2Dpaliva%2Dkotlikova%2Ddotace%2Dpro%2Drok%2D2017/d-1709493/p1=204744

Vyvěšeno: 17. 3. 2017

Datum sejmutí: 30. 6. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět